SAMARI WOR K S

Манга зураач Макира Камшиматай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулав.

AMT нь ONIGIRI Plus, Inc-ээр дамжуулан “Saki Kiss Series” зэрэг өвөрмөц мангаг хөгжүүлсэн манга зураач Макира Камишиматай хамтран NFT хөгжүүлэх хамтын ажиллагааны гэрээ байгууллаа. Манга зураач Макира Камишимагийн арга барил нь уламжлалт бус бөгөөд эх байдал, ялгарлыг бий болгож чадсанараа бусад зураачдаар ялгаатай юм.


Ядуурал, ялгаварлал, тэгш бус байдлыг үгүй болгож, энхтайван, шударга ёсыг хүн бүр тэгш хүртэх экосистемийг бий болгох” зорилгоо хэрэгжүүлэхэд энэхүү хамтын ажиллагаа хувь нэмрээ оруулах болно. Бид манга урлаг дахь NFT хөгжүүлэх явцыг Макира Камишима уран бүтээлчтэй хамтран эрчимжүүлэх болно. Хамтын ажиллагаа нь ЛГБТ хүмүүсийн талаар сөрөг ойлголттой, хүйсийн тэгш бус байдал ихтэй, энэ талаарх яриа, хэлэлцүүлэг бага өрнөдөг Японы нийгэмд зохих дохиог илгээж байгаа юм. Түүнчлэн бидний зүгээс ялгаварлан гадуурхах, хүйсийн ялгаа өндөр хэвээр байгаа, эмэгтэйчүүд, охидын эсрэг хүчирхийлэл давамгайлсан, олон талт байдлыг сайн ойлгоогүй Японы нийгэмд хүргэх сануулга юм.

Акира Камишима Official Store

https://www.7oasis.net/

Акира Камишима Twitter

https://twitter.com/7menzippo

  • EN
  • MN
  • JP